Helfo Støtte

Helfo, en offentlig virksomhet som administrerer helserefusjoner, gir støtte til pasienter som trenger tannbehandling. De har fastsatt en liste over dekkede behandlingskostnader, men det er viktig å merke seg at de fleste tannbehandlinger vil ha en høyere pris enn det som er dekket av Helfo. Dette resulterer i at pasienten vil måtte betale en egenandel for å dekke den resterende kostnaden.

For deg med medisinske tilstander som gir støtte

Alle tannlegene hos oss har direkte oppgjør med HELFO. Pas som har krav på refusjon betaler kun egenandel. Helfo kan dekke en del av din tannbehandling ved ulike tilstander som kan forårsake store tannskader.

Følgende tilstander kan gi krav om refusjon:

1) Sjelden medisinsk tilstand
2) Leppe-kjeve-ganespalte
3) Svulster i munnhule, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
4) Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
5) Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
6) Periodontitt
7) Tannutviklingsforstyrrelser
8) Bittanomalier
9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
10) Hyposalivasjon
11) Allergiske reaksjoner mot tannerstatningsmaterialer
12) Tannskade ved godkjent yrkesskade
13) Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkessakde
14) Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykson eller varig nedsatt funksjonsevne
15) Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Regelverket vi må forholde oss til er omfattende og i enkelte tilfeller vanskelig å tolke. Men, tannlegene hos oss har gått flere kurs i regi av Den norske tannlegeforeningen og NAV/HELFO. Vi har brukt store ressurser på å lære oss trygdereglene og anvendelse av dem.

Ved tanntilstander med rett til støtte fra HELFO, har vi direkteoppgjørsavtale. Dette innebærer at du som pasient kun betaler din egenandel hos oss. Vi tar oss dessuten av papirarbeidet og søknadsprosessen for deg, slik at du slipper dette.