Vår historie

  • Aksla Tannhelse AS ble opprettet i 2021 etter at Tannlegene i Keiser Wilhelmsgate 44 og Tannlegene på Torget slo seg sammen til en felles klinikk.
  • Begge tannklinikkene ble etablert i Ålesund på 1970 tallet av henholdsvis Arne Caspar Heggholt og Ingval Bortne.
  • I Keiser Wilhelmsgate 44 kom en av nåværende eiere, Siv Svanes, inn som tannlege i 1987 og tok etterhvert over klinikken.
  • I 2010 startet Irene Dybvik som allmenntannlege i samme praksis. Hun startet etterhvert på spesialistutdanning i periodonti og var ferdig våren 2020.
  • Hallvard Nødtvedt kom inn som tannlege etter avdøde AC Heggholt i 2016.
  • I 2017 begynte Marianne Nødtvedt som tannlege samme sted.
  • I 2016 overtok Lars Lothe og Kristin Aarseth Grøtteland klinikken etter Ingval Bortne.
  • Våren 2021 flyttet begge klinikkene inn i et stort og moderne lokale i Ystenesgata 6b.

Vi har slik styrket oss med et større fagmiljø og moderne utstyr. Vi jobber aktivt med å skape en trygg og hyggelig atmosfære på klinikken slik at pasientene skal kunne føle seg ivaretatt. Vårt mål er å tilrettelegge for at den enkelte pasient får best mulig behandling ut ifra egne behov og ønsker. Dette så lenge det er innenfor de faglige retningslinjene vi forholder oss til.

Våre behandlere har lang og bred erfaring innen tannhelse og holder seg til enhver tid faglig oppdatert innenfor sine fagfelt. Alle tannlegene er medlem av NTF, dette gjør at vi forplikter oss til å holde oss faglig oppdatert og til enhver tid følge NTFs etiske retningslinjer.

Alle ansatte snakker norsk og engelsk. I tillegg har vi ansatte som snakker russisk, litauisk, kurdisk, tyrkisk og tysk. Dette vil gjøre kommunikasjonen enklere om du har annet morsmål enn norsk eller engelsk.

Vi ønsker alle gamle og nye pasienter velkommen til oss.

Vi tilbyr studentrabatt på 10% mot fremvisning av gyldig studentbevis. Dette gjelder ikke behandling hos spesialistene.